Nequa
 
  Estudis d'avaluació ambiental del Planejament Urbanístic i d'actuacions sobre el medi natural
  Tramitació d'ajuts i subvencions
  Educació ambiental
  Promoció del compostatge comunitari i cassolà
  Campanyes de participació local
  Guiatges interpretatius
  Cartografia digital (SIG, GPS, projectes i cursos)
  Disseny d'itineraris interpretatius en el medi natural
  Inventari del patrimoni natural i cultural
  Projectes d'Ordenacions Forestals
  Comunicació ambiental
  Fotografia i il·lustracions